Satın Alma Koşulları

Satış Sözleşmesi

MADDE 1- Taraflar

• SATICI (FİRMA): MTN GRUP KOZMETİK TEKSTİL MEDİKAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR BULV. NO: 252 T.O.B.B. İKİZ KULELERİ SOSYAL TESİSLERİ MNOP BLOK Z - 28  ÇANKAYA - ANKARA

• Tel:+90 312 219 42 76  -  0533 654 03 07

• MÜŞTERİ: www..........mtnkozmetik.com 'un pazarladığı ürünleri alan gerçek ya da tüzel kişi. (18 yaşından küçük kişiler alışveriş yapamaz)

• FATURA: Sipariş sırasında verdiğiniz bilgilere göre düzenlenecektir. Bireyler T.C. Kimlik numaralarını eksiksiz ve doğru yazmalıdır.

• ÜRÜN / ÜRÜNLER: www...........mtnkozmetik.com 'da satışa sunulan ürünler.

1,2 - TÜKETİCİ BİLGİLERİ FATURA ÖN YÜZÜNDE YER ALMAKTADIR.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ'nın SATICI'ya ait http://www........mtnkozmetik.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. Ödeme Şekli : Havale veya Kredi Kartı Teslimat Adresi : Fatura ön yüzünde yer alan teslimat adresidir. Teslim Edilecek Kişi :Fatura ön yüzünde yer alan teslim edilecek kişidir. Fatura Adresi : Fatura ön yüzünde yer alan fatura adresidir. Kargo Ücreti : Fatura ön yüzünde yer alan kargo bedelidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- TÜKETİCİ, SATICI 'ya ait http://www.........mtnkozmetik.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin TÜKETİCİ'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının TÜKETİCİ'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri TÜKETİCİ'ye aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- SATICI tarafından satılan ürünlerde SATICI tarafından doğan arızalı veya bozuk olanlar,ambalajı patlak yırtık olanlar değişimin yapılması için SATICI'ya geri gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, TÜKETİCİ tarafından imzalanıp SATICI'ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- TÜKETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-TÜKETİCİ

a) Malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren geçerlidir.

b) Malın TÜKETİCİ’ye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise malın teslim tarihinden itibaren.Yedi(7) günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal vaya hizmet karşılığında TÜKETİCİ’den herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan bir belge vermesini isteyemez. Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde TÜKETİCİ cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın satıcıya bildirir. SATICI veya SAОLAYICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi (20) gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Sözleşmenin ve malın TÜKETİCİ’ye teslim edilmediğini ispat SATICI ve SAОLAYICI’ya aittir. Aksi takdirde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanmak için yedi(7) günlük süre ile bağlı değildir.TÜKETİCİ malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1 - SATICI taksitli kapıdan satışlar yapmakta ise sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir.Aksi takdirde kambiyo senedi geçersizdir. Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenleyecekse bu senet veya senetlerin toplam tutarı,mal veya hizmetin sözleşmede yer alan toplam tutarı geçemez. TÜKETİCİ borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir.TÜKETİCİ aynı zamanda bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.Her iki durumda da satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. SATICI veya SAОLAYICI, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak SATICI’nın veya SAОLAYICI’nın bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması halinde kullanabilir.Ancak SATICI’nın veya SAОLAYICI’nın bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceli yet uyarısında bulunması gerekir.

2 - Mal veya hizmetin sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifade edilmesinden veya yerine getirilmesinden,ayrıca kanunun 6., 6a.,7.,8.,9.,13.,14.,15. maddelerinde belirtilen hususlardan da sorumludur.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme; TÜKETİCİ’nin veya SATICI’nın ikametgahındaki Tüketici Mahkemesi,Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde ASLİYE Hukuk Mahkemesidir. Bu sözleşmede taraflardan (MTN GRUP KOZMETİK TEKSTİL MEDİKAL SAN.TİC.LTD.STİ.) Müessese,diğer taraf müşteri olarak tanımlanmıştır. Sözleşme şartları TÜKETİCİ aleyhine hiçbir şekilde değiştirilemez.

MADDE 9- %100 PARA İADE GARANTİSİ

Yukarıda belirtilen yasal garantinin yanı sıra, MTN GRUP KOZMETİK TEKSTİL MEDİKAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TÜKETİCİ’nin satın almış olduğu ürünlerden memnun kalmaması halinde 30 gün içerisinde iade etme hakkını saklı tutar. MTN GRUP KOZMETİK TEKSTİL MEDİKAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ; TÜKETİCİ’nin ödemiş olduğu ürün bedelinin tamamını peşin olarak geri ödeyecektir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SÖZLEŞME ŞARTLARINI OKUDUM